Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Falck igen, igen...

Finans.dk og JP bragte den 25. og 26. oktober Konkurrenceraad-givning.dk´s vurdering af Falcks konkurrenceadfærd. Artiklen bringes nedenfor.

"Det står mere og mere klart, at Falck har gjort sig ihærdige anstrengelser for at udelukke Bios fra ambulancemarkedet i Region Syd ved at flytte selskabets ledige reddere fra Region Syd til andre regioner på usædvanligt favorable vilkår uden, at der i alle tilfælde var brug for dem på de nye lokationer. Samtidig arbejdede Falck på at få den mistede ambulancekørsel i regionen tilbage, når Bios måtte opgive at opfylde sine kontraktlige forpligtelser og trække sig ud af markedet på grund af reddermangel.

Falcks position på markedet for ambulancekørsel og på markedet for reddere indebærer, at virksomheden ikke må misbruge sin dominerende stilling. Men den konkurrenceadfærd, som Falck angiveligt har udvist, og som resulterede i, at den eneste reelle konkurrent på det danske marked for ambulancekørsel blev udelukket fra markedet, udgør efter min vurdering et ekskluderende misbrug, der er forbudt efter konkurrencelovens § 11.

De europæiske konkurrencemyndigheder har i flere tilfældet grebet ind over for ekskluderende misbrug, der dækker over enhver adfærd, hvor en dominerende virksomheds konkurrenter holdes helt eller delvis ude af markedet, - typisk ved fastsættelse af urimeligt lave priser, loyalitetsskabende rabatter og diskriminerende pris- og forretningsvilkår.

En konkurrenceadfærd, der udelukker konkurrenter fra markedet og derved skader konkurrencen ved at begrænse en konkurrents tilgang til reddere, er naturligvis på samme måde et ekskluderende misbrug, selv om adfærden ikke kan henføres til de typisk forekommende ekskluderende misbrugsformer. Konkurrencestyrelsen er da også i færd med at undersøge sagen. Undersøgelsen har stået på et års tid og ventes færdig i 2017.

Hvis konkurrencemyndigheden kan dokumentere, at Falck har misbrugt sin dominerende position til at udelukke Bios fra markedet for ambulancekørsel, er der efter min vurdering tale om en klar overtrædelse af konkurrenceloven. De konkurrenceretlige sanktioner vil dog formentlig være til at overse for Falck, men mulige erstatningssager kan blive belastende. Det må forventes, at Falck i alle tilfælde vil anke en afgørelse, der går virksomheden imod. En sådan sag vil kunne trække ud i mange år.

Hvis konkurrencemyndigheden kan dokumentere, at Falck har misbrugt sin dominerende position til at udelukke Bios fra markedet for ambulancekørsel, er der efter min vurdering tale om en klar overtrædelse af konkurrenceloven.

Niels Rytter, selvstændig juridisk rådgiver og tidligere kontorchef i Konkurrencestyrelsen.

Udfaldet af Bios-sagen har skabt frygt for, at der i forbindelse med fremtidige udbud af regionernes ambulancekørsel ikke mere vil være interesse for det danske marked for ambulancekørsel.

Efter min vurdering vil der fortsat være interesse for at byde på regionernes ambulancekørsel, hvis alle bydere behandles lige og monopolmisbrug effektivt hindres. Regionerne har nu god tid til at overveje fremtidige udbudsmodeller inden de næste udbudsrunder løber af stablen. Det involverer blandt andet overvejelser om vagtcentralernes placering, virksomhedsoverflytning af reddere, uddannelse af nye reddere, effektiv market sounding, udbudsområdernes afgrænsning og størrelse og de præcise service - og kvalitetskrav.

Region Syd har betalt dyre lærepenge, men pengene vil så rigeligt komme tilbage til skatteyderne, når der er etableret et velfungerende marked for ambulancekørsel i Danmark, hvor konkurrencen har fjernet monopolgevinster og lønpræmier. Region Syd har vist vejen. Tak for det."

Af Niels Rytter, selvstændig konkurrencerådgiver og tidligere kontorchef i Konkurrencestyrelsen.

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53