Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Analyse af statslig og kommunal konkurrence

Hvis den af erhvervs- og vækstministeren bebudede analyse af omfanget og karakteren af offentlige myndigheders aktiviteter på markeder, hvor der både er offentlige og private aktører, herunder påvirkningen af konkurrencen, skal lykkes, er det vigtigt, at KFST inddrager alle interesserede parter i analyseprocessen. Det kan gøres ved, at overvejelserne omkring analysen løbende offentliggøres på en særlig site på KFSTs hjemmeside, og ved at give alle interesserede adgang til løbende at kommentere arbejdet og komme med forslag hertil.

 

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen har efter aftale med Venstre primo februar 2015 bedt KFST udarbejde en analyse, der belyser omfanget og karakteren af offentlige myndigheders aktiviteter på markeder, hvor der både er offentlige og private aktører, herunder påvirkningen af konkurrencen. Analysen ventes færdig ultimo 2015.

Det er et utrolig godt initiativ, fordi det er en udbredt opfattelse, at staten og kommunerne i mange tilfælde diskriminerer og begrænser private virksomheders erhvervsudøvelse til skade for konkurrencen.

Det sker i nogle tilfælde som følge af offentlig regulering, der begunstiger den offentlige erhvervsvirksomhed. Det sker i andre tilfælde som følge af offentlig støtte eller konkurrenceforvridning på grund af en slap fortolkning af reguleringen af kommunal erhvervsvirksomhed (fx af de sektorspecifikke regler, konkurrenceloven og kommunalfuldmagten). Det sker også, fordi samspillet mellem reguleringen af offentlig erhvervsvirksomhed -navnlig kommunal erhvervsvirk-somhed - og sektorspecifik erhvervsregulering er blevet så indviklet, at selv myndighederne har svært ved at rede trådene ud. Og det sker fordi overtrædelser af reguleringen af statslig og kommunal erhvervsvirksomhed i de fleste tilfælde ikke er effektivt sanktionerede (lex imperfecta).

Det er værd at hæfte sig ved, at ministeren ikke har bedt om løsningsforslag i tilfælde af, at de offentlige myndigheders aktiviteter skader konkurrencen. Det må åbenbart vente til den næste analyserapport. Det har derfor lange udsigter, hvis konkurrenceskader som følge af offentlig erhvervsimperialisme skal inddæmmes. Men nu er toget trods alt sat på skinner.

I alle tilfælde er det vigtigt, at KFST inddrager alle interesserede parter i analyseprocessen. Det kan gøres ved, at overvejelserne omkring analysen løbende offentliggøres på en hertil indrettet site på KFSTs hjemmeside, og ved at give alle interesserede adgang til løbende at kommentere arbejdet og komme med forslag hertil.

Konkurrenceraadgivning.dk, februar 2015

Niels Rytter

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53