Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Organisationsændring

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 10. september gennemført en organisationsændring.

Formålet med organisationsændringen er at skabe de bedst mulige organisatoriske rammer i styrelsen med henblik på blandt andet at effektivisere organisationen.

 

Hvis det betyder flere resultater, så hilser konkurrenceraadgivning.dk ændringen velkommen.

 

Ny udgave af Offentlige indkøb i praksis

I 2010 udkom 1. udgaven af Jesper Fabricius' bog Offentlige indkøb i praksis. Bogen blev ret hurtigt standardværket for de mange, der til daglig beskæftiger sig med emnet.

 

Siden er der sket væsentlige regelændringer og Klagenævnet for Udbuds praksis er blevet udviklet yderligere. Selv om 1. udgaven kun har godt 2 år på bagen indeholder 2. udgaven af bogen alligevel mange nyheder. Den vigtigste er, at håndhævelsesloven fra 2010 er kommet til. Håndhævelsesloven indeholder blandt andet regler om stand still, opsættende virkning, klagefrister, sanktioner for overtrædelse af reglerne og om Klagenævnet for Udbuds virksomhed. Der er også i den ny udgave  taget højde for, at reglerne om kontrakter, der indgås uden udbud, kan erklæres uden virkning, og for de regler der blandt andet muliggør, at en ordregiver i visse tilfælde kan bortse fra formelle fejl og mangler i et tilbud eller en ansøgning.

 

Opbygningen af 2. udgaven er præcis den samme som i 1. udgaven, hvilket gør det det lettere for gamle læsere at finde rundt. Nye læsere vil finde fremstillingen velskrevet og lettilgængelig og krydret med masser af domme og kendelser. Også 2. udgaven er et uundværligt værktøj og kan derfor anbefales.

 

Jesper Fabricius, Offentlige indkøb i praksis, 2. udgave/ 1. oplag, Karnov Group Danmark A/S, København 2012.

 

 

September 2012

 

Konkurrenceraadgivning.dk

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53