Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Krads, hvor det klør

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foreslår, at TV-distributørerne tvinges til at tilbyde TV-kanaler a la carte. Det er en dårlig idé, fordi det ikke løser TV-seernes valgfrihed, som kan føres tilbage til begrænsninger i valget af TV-distributør.

 

TV-seernes frie valg af TV-kanaler er allerede i nogen grad en realitet med Boxers TV-pakketilbud.

 

Til gengæld er TV-seernes frie valg med hensyn til TV-distributør stærkt begrænset for kabelkunders vedkommende og for TV-seere med tilslutningspligt til fællesantenneanlæg i lokalplaner og lejelovgivning.

 

De to friheder hænger sammen, og TV-seernes frie valg af antal TV-kanaler bliver først reelt, når der bliver tredjepartsadgang til You See´s kabelnet på gennemsigtige og ikke diskriminerende vilkår, og når tilslutningspligten i lokalplaner og lejelovgivning bliver fjernet, så TV-distributørerne kan konkurrere om TV-seernes gunst.

 

Tredjepartsadgang til kabelnettet er på vej;  Og mon ikke også politikerne snart er parate til at bringe den konkurrencebegrænsende tilslutningspligt i lokalplaner og lejelovgivning til ophør?

 

Det vil bringe markedskræfterne i spil og overflødige den foreslåede regulering af TV-distributørernes pakketering af TV-kanaler. Frit valg af TV-distributør vil dermed sikre TV-seerne mulighed for at vælge den distributør, der har det bedste og billigste kanalvalg svarende til kundens ønske. Og selv om det i praksis kan tage flere år at kickstarte et dynamisk marked, så er det værd at vente på, så yderligere prisforhøjelser samtidig kan veksles med prisnedsættelser.

 

At gennemføre regler om a la carte udbud af TV-kanaler rammer derfor ikke ind i problemet. Og man skal som bekendt kradse, hvor det klør.

 

Så få den tredjepartsadgang til You See´s kabelnet "sparket" i gang,  og få tilslutningspligt i lokalplaner og i lejelovgivning forbudt.

 

November 2011

Niels Rytter

Konkurrenceraadgivning.dk

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53