Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Den tyske højesteret underkender forbuddet mod salg af GN ReSound til Sonova 3 år efter forbuddet

Den tyske højesteret har netop truffet en afgørelse, der imødekommer GN Store Nord og underkender den tyske appeldomstols afgørelse af 26. november 2008 og Bundeskartellamts afgørelse af 11. april 2007 om forbud mod salg af GN ReSound til den schweiziske producent af høreapparater Sonova.

GN Store Nord indgik den 2. oktober 2006 en aftale om at sælge GN ReSound til Sonova for en samlet pris på DKK 15,5 mia. på nettogældfri basis. Aftalen var betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse i en række lande. Bundeskartellamt besluttede i april 2007 at forbyde transaktionen med den begrundelse, at transaktionen ville medføre kollektiv dominans for Siemens, Sonova og William Demant Holding på det tyske marked for høreapparater. Bundeskartellamt mente ikke, at en omfattende tilsagnspakke var tilstrækkelig til at imødekomme betænkelighederne. Pakken indebar bl.a. frasalg af nogle R&D-, produktions- og globale distributionsaktiviteter, samt tilbagetrækning fra en række brancheorganisationer i og uden for Tyskland.

Ingen kender endnu præmisserne for højesteretsdommen, der først offentliggøres om 3 – 4 uger. Men sagen kan vise sig at have interesse for behandlingen af lignende sager i fremtiden i Danmark. Og sagen kan måske skabe tvivl om, hvorvidt det eneste danske fusionsforbud i sagen om Lemvigh-Müllers overtagelse af Brødrene A & O Johansen var korrekt.

Det er desværre de færreste fusionsforbud, der bliver anket. Det skyldes, at den mulige underkendelse af et forbud kommer så lang tid efter forbuddet, at fusionen ikke længere kan gennemføres. Kun forbedrede muligheder for at kunne opnå en rimelig erstatning i tilfælde af et uretmæssigt fusionsforbud kan fjerne den mulige vilkårlighed på dette område, hvor konkurrencemyndighederne sidder med den lange ende.

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53