Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Ny bog om offentlige indkøb i praksis

De seneste års mange ændringer af reglerne om offentlige indkøb - som de fremgår af EU's udbudsdirektiv fra 2004 (Dir. nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004) og af den danske tilbudslov fra 2007 (lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007) - er netop blevet gennemgået i sammenhæng og kommenteret i Jesper Fabricius’ nye bog ”Offentlige indkøb i praksis”.

Og ”i praksis” er bestemt ikke bare god markedsføring. Bogen er veldisponeret og skrevet i et lettilgængeligt sprog. Forfatteren lægger ikke skjul på, hvornår der er truffet tvivlsomme afgørelser af klagenævnet eller givet tvivlsom vejledning fra Konkurrencestyrelsens side. Det er med til at tydeliggøre, at udbudsretten er et område, hvor retsgrundlaget er stærkt afhængigt af konkrete afgørelser, og hvor praksis i mange tilfælde endnu ikke er tilstrækkelig til at opstille meget klare retningslinjer. Fx forekommer det ikke helt klart, i hvilket omfang de nye udbudsformer som konkurrencepræget dialog og udbud med forhandling kan benyttes.

Forsyningsvirksomhedsdirektivet (Dir. nr. 2004/17/EF af 31. marts 2004) er kun overfladisk berørt, og det endnu ikke vedtagne lovforslag af 27. januar 2010 om implementering af EU’s kontroldirektiv (Dir. nr. 2007/66/EF) er af gode grunde kun nævnt.

Bogen vil blive særdeles nyttig for både ordregivere, tilbudsgivere og rådgivere, - og vil formentlig blive den vigtigste og eneste egentlige regelgennemgang på udbudsområdet. Så op på hylden med den.

Jesper Fabricius: Offentlige indkøb i praksis, 1. udgave/1. oplag, København 2010, forlag Thomson Reuters.

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53