Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Konkurrenceankesager afgjort af konkurrenceankenævnet i frit fald

 

Ankestatistik

De seneste års voldsomme fald i antallet af styrelses- og rådsafgørelser (mere end en halvering) viser sig nu også i en voldsom nedgang i antallet af sager for konkurrenceankenævnet.

 

Nedenfor vises antallet af afgørelser opdelt i råds- og styrelsesafgørelser, hvori konkurrenceankenævnet har afsagt kendelse i perioden 2003 – 09. De sidste 2 år har konkurrenceankenævnet kun afsagt 3 kendelser. 2 sager er verserende.

 

Medholdsprocenten for konkurrencestyrelsen ligger gennemsnitligt på 60 %. Når der de seneste 2 år kun er tabt 1 sag, skal det ses i forhold til, at der kun har været 3 sager i alt. 

 

Konkurrenceankesager afgjort af konkurrenceankenævnet 2003-09

Ankestatistik 2003-09

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

I alt

Rådsafgørelser

11

7

7

9

4

2

0

40

Styrelsesafgørelser

5

6

2

5

6

1

0

25

I alt

16

13

9

13

10

3

0

65

Heraf fuldt medhold

 

7

 

10

 

7

 

7

 

6

 

2

 

0

 

39

 

Den voldsomme nedgang sker samtidig med, at antallet af konkurrencesager, der involverer strafdomme og bødevedtagelser ved domstolene, viser en tendens til en svag stigning.

 

Konkurrencesager ved domstolene 2003-09

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

I alt

Domme

2

1

2

3

1

3

2

14

Strafdomme og bødevedtagelser

 

2

 

0

 

4

 

1

 

6

 

3

 

2

 

18

I alt

4

1

6

4

7

6

4

32

 

Det skal blive interessant at følge udviklingen i antallet af rådssager og styrelsessager i de kommende år tilligemed udviklingen i antallet af ankesager, strafdomme og bødevedtagelser.

 

 

Frederiksberg 1. september 2009

 

Niels Rytter

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53