Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Monopolet på ambulancekørsel brudt

Siden 2003 har amterne – nu regionerne – efter en kendelse fra Klagenævnet for Udbud været forpligtet til at udbyde al ambulancekørsel, herunder liggende og akut patientbefordring[1].

 

Det er en kompliceret opgave at finde ud af at udsætte et monopol på ambulancekørsel for reel konkurrence uden at risikere en forringet service eller en midlertidig nedsmeltning af et eksisterende beredskab.

 

Ambulancekørsel er nemlig en kompleks opgave, der både består af veluddannet personale, specialkøretøjer, bygninger og meget andet og et beredskab, der skal være dimensioneret og klar til katastrofesituationer og andre kriser.

 

Men nu er det første udbud af ambulancekørsel i region Sjælland altså gennemført og en realitet - og andre regioner er på vej med udbud i deres områder.

 

Udbudet på Sjælland blev vundet af svenske Samariten og Roskilde Brandvæsen. Det betyder, at Falcks hidtidige monopol på ambulancekørsel er brudt, og at ambulancekørslen i region Sjælland ikke bliver dyrere for skatteyderne selv om serviceniveauet opretholdes. Endelig betyder det, at regionerne nu får ”lovliggjort” ambulancekørslen i forhold til udbudsreglerne.

 

Samaritens og Roskilde Brandvæsens bud var 100 mio. kr. lavere end Falcks bud på 331 mio. kr. Lignende effektiviseringsgevinster som følge af konkurrenceudsætning på mellem 30 og 40 pct. kendes fra monopolbruddet af DSB’s færgetrafik mellem Helsingør og Helsingborg og fra udbudet af trafikselskabernes rutekørsel i 90’erne.

 

Lige konkurrencevilkår brud

Men monopolbruddet er først vel gennemført, når det kan fastslås, at den nye aktør på markedet har de samme konkurrencevilkår som Falck og Roskilde Brandvæsen hidtil har haft. Det gælder fx med hensyn til godkendelse af elevpladser og med hensyn til godkendelse af køretøjer.

 

Det indebærer, at brancheudvalget for uddannelse af reddere under Transporterhvervenes UddannelsesRåd (TUR) godkender elevuddannelse hos Samariten på samme vilkår som hos Falck og Roskilde Brandvæsen, og at ledigblevne elever hos Falck kan godkendes til at fortsætte elevuddannelsen hos Samariten og Roskilde Brandvæsen. Det indebærer også, at procedurerne for godkendelse af køretøjer ikke bliver mere administrativt bøvlede end det hidtil har været tilfældet for Falcks og Roskilde Brandvæsens vedkommende.

 

Prioritering af kommunernes udbudsopgaver.

Udbudet af ambulancekørslen i region Sjælland er et smukt eksempel på, at ordregivende offentlige myndigheder skal sætte udbudsressourcerne ind på områder, hvor der slet og ret er monopol, eller hvor konkurrencen i det mindste ikke fungerer, og så lade være med at spilde kræfterne på udbud af vare- og tjenesteområder, hvor konkurrencen alligevel fungerer i bedste velgående. Administrative omkostninger ved udbud skal også anvendes effektivt. Udbudet af ambulancekørslen er et godt eksempel på den rigtige prioritering af udbudsressourcerne.[1] Kendelse fra Klagenævnet for Udbud af 28. april 2003 i klagesagen Central foreningen af Taxiforeninger i Danmark vs. Vestsjællands Amt om udbudspligt for de forskellige former for ambulancekørsel

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53