Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Mere marked på tv-området

Aggressiv og kapabel DTT-gatekeeper kan skabe mere dynamik og mere velfungerende konkurrence inden for den danske tv-sektor

 

Radio- og tv-nævnet skal inden udgangen af marts 2008 beslutte, hvem der skal have retten til de landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder i Danmark (distribution af tv-kanaler og mobil-tv i fire MUX), når det analoge signal slukkes 1. november 2009.

 

Tre ansøgere er for nylig fundet kvalificerede. Det er Danmarks TV A/S (MTG), Danmarks Digital TV A/S (Telenor) og Boxer TV A/S (Teracom). Nu tilbagestår at vælge den bedst kvalificerede af ansøgerne set i forhold til udbudsbetingelserne. Udbudsbetingelserne og de tre ansøgninger kan ses på www.mediesekretariatet.dk

 

Valget af digital gatekeeper ventes i alle tilfælde at skærpe konkurrencen om markedet for distribution af tv-signaler. Men valget af gatekeeper ventes også at få afgørende betydning for konkurrenceforholdene på indholdsmarkedet og vil fx i bedste fald kunne bryde TV2 Sports dominans på markedet for sportsudsendelser. Endelig ventes en ny distributør at kunne levere nyt og bedre indhold samt mobil-tv.

 

Radio- og tv-nævnets afgørelse vil derfor kunne sætte skub i en udvikling hen imod mere velfungerende konkurrence på tv-området. De skyldes en styrkelse af både udbuds- og efterspørgselssiden. Udbudssiden styrkes gennem den digitale tekniks større teknologiske muligheder og efterspørgselssiden styrkes blandt andet ved et friere forbrugervalg og gennem mere og bedre indhold.

 

Radio- og tv-nævnets afgørelse er derfor utrolig vigtig for den fremtidige udvikling af konkurrencen inden for hele tv-området i Danmark.

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53