Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Forside › Reguleringssanalyser

De- og rereguleringsanalyser
Analyser af reguleringstab. Offentlige konkurrencebegrænsende regler kan resultere i effektivitetstab og reguleringsomkostninger. Det samme kan blive resultatet af offentlige monopoler og offentlige enerettigheder. Opgørelse og vurdering af reguleringstab forudsætter grundige analyser og beregninger.

Administrativ implementering af konkurrenceregler
Udvikling af screeningsværktøjer. Screeningsværktøjer til brug for effektiv administration af konkurrenceregler er under stadig udvikling. Særligt i små lande med få ressourcer kan behovet for at anvende sådanne værktøjer være nyttige prioriteringsredskaber. Til virksomhedsbrug benyttes i stigende omfang compliance programmer.
 
Sektorspecifik konkurrenceregulering
Analyser af sektorspecifikke konkurrencebegrænsninger. Sektorspecifik konkurrenceregulering er branche- eller sektorspecifik (vertikal regulering), mens generel konkurrencelovgivning omfatter al erhvervsvirksomhed (horisontal regulering). Vertikal regulering kan derfor undertiden resultere i betydelige konkurrenceforvridninger mellem erhvervssektorer både inden og uden for landets grænser. Vurdering af om disse forvridninger kan mindskes ved omregulering eller helt kan afskaffes og overlades til generel konkurrencelovgivning forudsætter grundige analyser og beregninger.

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53